Úvod     |     Kontakt     |     FAQ

Přeskočit navigační odkazy
Evolio - Advokátní kancelář
 

Evolio - Advokátní kancelář

Souhrnné informace

Evolio - Advokátní kancelář je produkt z rodiny Evolio. Primárním účelem je komplexní vedení advokátního spisu v elektronické podobě.
Při tvorbě byl kladen důraz zejména na:

  • Snadnost ovládání
  • Flexibilitu - možnost přizpůsobení
  • Komplexnost informací
  • Propojení s veřejnou správou
  • Stabilní informační systém
  • Podporu týmové práce

Bezpečnost – Jedna z největších priorit Evolia, zajišťovaná například uživatelskými právy, autorizovaným přihlašováním, logováním apod.

Certifikace – Úsilí o vytvoření kvalitního řešení je dokládáno testy kompatibility, kterými Evolio Advokátní kancelář prošlo. Je certifikováno pro provoz s operačními systémy Windows Vista a Windows 7.

Školení pro uživatele – Stálý přístup k informacím o nových možnostech produktu. K dispozici jsou informace ve formě videosekvencí.

Zkušenosti dodavatele – Evolio bylo navrženo tak, aby obstálo v konfrontaci se specifickými požadavky advokátní kanceláře. Flexibilitu Evolia zaručují kvalifikovaní konzultanti.

Architektura systému – Navržen a postaven jako třívrstvý Client-Server na moderních technologiích .NET a MS SQL. To zajišťuje vysokou stabilitu, flexibilitu a možnost kooperace s jinými systémy.

Integrovaná databáze adres MPSV – vyhledávání a výběr z 2,3 milionů adres usnadňuje zadávání adres subjektů.

Import z obchodního rejstříku - podle IČO je možné snadno zadat podnikatelský subjekt včetně adres a kontaktních osob.

Insolvenční rejstřík – přímé propojení s insolvenčním rejstříkem umožňuje rychle odhalit osoby v insolvenci.

Elektronický platební rozkaz – ve spolupráci se Správou pohledávek lze vygenerovat podklady pro elektronický platební rozkaz.

Přehled financí – Přehledné vedení financí z hlediska vyfakturovaných i nevyfakturovaných prací a sledování cash-flow.

Evidence plateb – Evolio eviduje různé druhy plateb (zálohy, úhrady apod.)

Evidence faktur – Do evidence jsou zahrnuty faktury nebo pokladní doklady. Faktury je možné importovat z IS Money.

Vytváření vyúčtování – Lze jej velmi snadno vytvořit a to na spis nebo na klienta.