Úvod     |     Kontakt     |     FAQ

Přeskočit navigační odkazy
Evolio - Advokátní kancelář

Evolio - časté otázky (FAQ)

Umožňuje Evolio vést elektronický spis?
ANO – Celou spisovou dokumentaci můžete vést v elektronické podobě. Díky rostoucí komunikaci pomocí datových schránek a emailů dochází k čím dál většímu výskytu čistě elektronických dokumentů – opouští se tak listinná praxe vedoucí až k dobám Rakouska-Uherska.

Komunikuje Evolio s datovými schránkami?
ANO – Umí to modul EvolioDS.

Dokáže Evolio podepsat dokumenty certifikátem?
ANO – Evolio umí dokumenty převádět do PDF a tyto soubory podepsat certifikátem.

Může Evolio pracovat přes Internet?
ANO – Evolio se instaluje na počítač jako běžné programy, ale k datům se umí připojovat přes Internet. Pro klienty AK je k dispozici klasický webový modul (nemusí nic instalovat).

Aktualizuje se Evolio automaticky?
Může, ale je to na rozhodnutí zákazníka.

Umí Evolio vystavovat faktury?
ANO – Evolio umí vytvářet a tisknout faktury i pokladní doklady. Nejde ale přímo o účetnictví – faktury je nutné posléze předat účtárně k dalšímu zpracování.

Pracuje Evolio na mobilním telefonu?
ANO – Evolio má mobilní modul, který funguje na operačním systému Windows Mobile 6.5 (používajího např. telefony HTC). Připravuje se i modul pro Windows 7 Mobile. V případě zájmu lze získat variantu iPhone.

Umí Evolio doplnit údaje ze spisu do dokumentů Wordu?
ANO – Do jakéhokoliv dokumentu Wordu lze vložit tzv. tiskové parametry – značky, které dokáže Evolio nahradit daty ze spisu.